Lloji i Produktit

StomaCare Albania

Shumëllojshmëria e qeseve për stoma ju lejon të gjeni sistemin që funksionon më mirë për llojin e stomës dhe stilin tuaj të jetës. Këto qese identifikohen në të gjithë botën si të rehatshme, të sigurta dhe që mundësojnë mbrojtjen e lëkurës.

Produkte për sistem njëpjesësh

kolostomi

Janë sisteme për aplikimin e qeseve të stomës ku qesja dhe pllakëza ngjitëse janë një trup/sistem i vetëm.

Produkte për sistem dypjesësh

ilestomi

Sistemet dypjesëshe janë të lehta, ndërrohen shpejt, pasi mund të ndërrohet vetëm qesja dhe jo i gjithë sistemi. Të gjitha sistemet dypjesëshe përbëhen prej pllakëzës bazike dhe qeses.

Produkte për kujdesin pediatrik

urostoma
Sistemet njëpjesëshe për fëmijë me stomë ofrojnë mundësi për të plotësuar nevojat e fëmijëve dhe të prindërve të tyre. Këto sisteme janë përpunuar me kujdes të jashtëzakonshëm që të mund të vendosen lehtësisht dhe të përshtaten me madhësinë dhe formën e trupit të fëmijës.

TË TJERA

aksesoret

Larmishmëri aksesorësh ndihmues për të plotësuar sistemet e stomës si dhe për përkujdesje ndaj lëkurës.