AKSESORË

kolostomi

Diamonds™ - bustina që shërbejnë për eliminimin e aromave dhe solidifikimin e përmbajtjeve likide. Ndihmon në reduktimin ose eliminimin e gazrave të tepërta, duke patur kështu një qese më të sheshtë dhe më të padukshme. Produkti këshillohet për ileostomi ose mbetje likide dhe nuk këshillohet për urostomi.

KODI SISTEMI KATEGORIA PËRSHKRIMI NGJYRA MASA SASIA/KUTI
420791 - AKSESORË DIAMONDS™ - BUSTINA ME XHEL PËR ELIMINIMIN E AROMAVE - - 100