AKSESORË

kolostomi

STOMAHESIVE®- Pastë mbrojtëse me bazë hidrokoloide. Përdoret si mbushës për sipërfaqen e paniveluar të lëkurës për të ndihmuar në rritjen e kohës së mbajtjes se sistemit dhe mbrojtjes së lëkurës.

KODI SISTEMI KATEGORIA PËRSHKRIMI NGJYRA MASA SASIA/KUTI
183910 - AKSESORË STOMAHESIVE® - PASTË MBUSHËSE DHE MBROJTËSE E LËKURËS - - 1