AKSESORË

kolostomi

ConvaCare® peceta për pastrimin e ngjitësit heq butësisht të gjithë ngjitësit përfshirë ato të pllakëzave, shiritave dhe veshjet hidrokoloide.

KODI SISTEMI KATEGORIA PËRSHKRIMI NGJYRA MASA SASIA/KUTI
37443 - AKSESORË CONVACARE® - PECETA PËR PASTRIMIN E NGJITËSIT - - 100