AKSESORË

kolostomi

STOMAHESIVE® - Pudër që ndihmon në formimin e një shtrese mbrojtëse në lëkurën e dëmtuar ose irrituar.

KODI SISTEMI KATEGORIA PËRSHKRIMI NGJYRA MASA SASIA/KUTI
25535 - AKSESORË STOMAHESIVE® PUDËR PËR LËKURËN E IRRITUAR - - 1