UROSTOMI

kolostomi

NATURA®- Qese për sistem dypjesësh, e dizenjuar për përdorim me pllakëzat e lëkurës Natura® Stomahesive® ose Durahesive®. Të gjitha qeset Natura® për urostomi kanë njërën anë me panel komfort. Janë të pajisura me tapë të përkulshme për përdorim të lehtë, rehati dhe për të mos tërhequr vëmendjen në paraqitje.

KODI SISTEMI KATEGORIA PËRSHKRIMI NGJYRA MASA SASIA/KUTI
401534 DYPJESËSH UROSTOMI NATURA® - QESE E SHKARKUESHME, SISTEM 2-PJESËSH, ME TAPË TË PËRKULSHME TRANSPARENTE 38 MM 10
401535 DYPJESËSH UROSTOMI NATURA® - QESE E SHKARKUESHME, SISTEM 2-PJESËSH, ME TAPË TË PËRKULSHME TRANSPARENTE 45 MM 10
401536 DYPJESËSH UROSTOMI NATURA® - QESE E SHKARKUESHME, SISTEM 2-PJESËSH, ME TAPË TË PËRKULSHME TRANSPARENTE 57 MM 10
401537 DYPJESËSH UROSTOMI NATURA® - QESE E SHKARKUESHME, SISTEM 2-PJESËSH, ME TAPË TË PËRKULSHME TRANSPARENTE 70 MM 10