UROSTOMI

kolostomi

STOMADRESS® The Little Ones® - sistem pediatrik njëpjesësh për urostomë, ofron aplikim dhe heqjen e thjeshtë vetëm me një hap. Shoqërohet me një tapë të përkulshme për një zbrazje të thjeshtë. Një valvul ndihmon në parandalimin e mbledhjes se urinës në bazën e stomës duke kontribuar në zgjatjen e kohës së mbajtjes së qeses.

KODI SISTEMI KATEGORIA PËRSHKRIMI NGJYRA MASA SASIA/KUTI
20917 NJËPJESËSH PEDIATRIKE/UROSTOMI STOMADRESS® - QESE PEDIATRIKE, E SHKARKUESHME, SISTEM 1-PJESËSH, PLLAKËZ ME PRERJE SIPAS PËRMASAVE TRANSPARENTE 8-25 MM 15