ILEOSTOMI

kolostomi

NATURA® - qese për sistem dypjesësh, është një linjë e plotë produktesh e pajisur me teknologjinë më të fundit të kombinimit me pllakëzën e lëkurës. Unazat plastike bëjnë që qesja dhe pllakëza të puthiten në mënyrë të sigurt, shoqëruar me sinjal akustik. Qeset janë të shkarkueshme dhe sigurohen me kapëse.

KODI SISTEMI KATEGORIA PËRSHKRIMI NGJYRA MASA SASIA/KUTI
125926 DYPJESËSH ILEOSTOMI NATURA® - QESE E SHKARKUESHME, SISTEM 2-PJESËSH, MBYLLJE ME KAPËSE JO-TRANSPARENTE 38 MM 10
125927 DYPJESËSH ILEOSTOMI NATURA® - QESE E SHKARKUESHME, SISTEM 2-PJESËSH, MBYLLJE ME KAPËSE JO-TRANSPARENTE 45 MM 10
125928 DYPJESËSH ILEOSTOMI NATURA® - QESE E SHKARKUESHME, SISTEM 2-PJESËSH, MBYLLJE ME KAPËSE JO-TRANSPARENTE 57 MM 10
125929 DYPJESËSH ILEOSTOMI NATURA® - QESE E SHKARKUESHME, SISTEM 2-PJESËSH, MBYLLJE ME KAPËSE JO-TRANSPARENTE 70 MM 10