ILEOSTOMI

kolostomi

STOMADRESS® - Qese të lehta, fleksibël, sistem njëpjesësh që kombinon pllakëzat e lëkurës dhe qesen në një sistem të thjeshtë dhe lehtësisht të menaxhueshëm. Qeset janë të shkarkueshme.

KODI SISTEMI KATEGORIA PËRSHKRIMI NGJYRA MASA SASIA/KUTI
420590 NJËPJESËSH ILEOSTOMI STOMADRESS® - QESE E SHKARKUESHME, SISTEM 1-PJESËSH, MBYLLJE ME KAPËSE JO-TRANSPARENTE 19-64 MM 30