ILEOSTOMI

kolostomi

STOMADRESS® - qese fleksibël, sistem njëpjesësh, që mundëson përshtatjen me stomën nëpërmjet prerjes se pllakëzës sipas formës së stomës në përmasat 19-64 mm. Sistemi Stomadress® kombinon mbrojtjen e lëkurës me qesen e shkarkueshme për një përdorim sa më të lehtë.

KODI SISTEMI KATEGORIA PËRSHKRIMI NGJYRA MASA SASIA/KUTI
175523 NJËPJESËSH ILEOSTOMI STOMADRESS® - QESE E SHKARKUESHME, SISTEM 1-PJESËSH, MBYLLJE ME KAPËSE JO-TRANSPARENTE 19-64 MM 10
AAA175530 NJËPJESËSH ILEOSTOMI STOMADRESS® - QESE E SHKARKUESHME, SISTEM 1-PJESËSH, MBYLLJE ME KAPËSE TRANSPARENTE 19-64 MM 10