KOLOSTOMI

kolostomi

NATURA®+ - Qese për sistem dypjesësh, me fund të mbyllur, janë dizenjuar për një përdorim. Ato janë të pajisura me filtër për reduktimin e aromave dhe mbledhjes se gazrave. Nuk shkarkohen, thjesht hiqen dhe hidhen ne mbeturina. Të kombinueshme me pllakëzat e lëkurës Natura®.

KODI SISTEMI KATEGORIA PËRSHKRIMI NGJYRA MASA SASIA/KUTI
416406 DYPJESËSH KOLOSTOMI NATURA®+ - QESE E MBYLLUR, SISTEM 2-PJESËSH, ME PANEL KOMFORT NË 2 ANËT, ME FILTËR JO-TRANSPARENTE 45 MM 30
416409 DYPJESËSH KOLOSTOMI NATURA®+ - QESE E MBYLLUR, SISTEM 2-PJESËSH, ME PANEL KOMFORT NË 2 ANËT, ME FILTËR JO-TRANSPARENTE 57 MM 30
416403 DYPJESËSH KOLOSTOMI NATURA®+ - QESE E MBYLLUR, SISTEM 2-PJESËSH, ME PANEL KOMFORT NË 2 ANËT, ME FILTËR JO-TRANSPARENTE 38 MM 30
416412 DYPJESËSH KOLOSTOMI NATURA®+ - QESE E MBYLLUR, SISTEM 2-PJESËSH, ME PANEL KOMFORT NË 2 ANËT, ME FILTËR JO-TRANSPARENTE 70 MM 30