KOLOSTOMI

kolostomi

STOMADRESS® - Qese të lehta, fleksibël, sistem 1-pjesësh që kombinon pllakëzat e lëkurës dhe qesen në një sistem të thjeshtë dhe lehtësisht të menaxhueshëm. Qesja është e dizenjuar për t’u përdorur vetëm një herë.

KODI SISTEMI KATEGORIA PËRSHKRIMI NGJYRA MASA SASIA/KUTI
62446 NJËPJESËSH KOLOSTOMI STOMADRESS® - QESE E MBYLLUR, PËR SISTEM 1-PJESËSH, PANEL KOMFORT NË NJË ANË JO-TRANSPARENTE 19-64 MM 30
62447 NJËPJESËSH KOLOSTOMI STOMADRESS® - QESE E MBYLLUR, PËR SISTEM 1-PJESËSH, PANEL KOMFORT NË NJË ANË JO-TRANSPARENTE 25 MM 30
62449 NJËPJESËSH KOLOSTOMI STOMADRESS® - QESE E MBYLLUR, PËR SISTEM 1-PJESËSH, PANEL KOMFORT NË NJË ANË JO-TRANSPARENTE 38 MM 30
62450 NJËPJESËSH KOLOSTOMI STOMADRESS® - QESE E MBYLLUR, PËR SISTEM 1-PJESËSH, PANEL KOMFORT NË NJË ANË JO-TRANSPARENTE 45 MM 30
62451 NJËPJESËSH KOLOSTOMI STOMADRESS® - QESE E MBYLLUR, PËR SISTEM 1-PJESËSH, PANEL KOMFORT NË NJË ANË JO-TRANSPARENTE 50 MM 30
62452 NJËPJESËSH KOLOSTOMI STOMADRESS® - QESE E MBYLLUR, PËR SISTEM 1-PJESËSH, PANEL KOMFORT NË NJË ANË TRANSPARENTE 19-64 MM 30